oudercomité SPRING!

Wat is het oudercomité?

SPRING! is het oudercomité voor De Schans te Veerle. Het oudercomité bestaat uit ouders van kinderen uit deze scholen. Het oudercomité geeft de volgende steun aan de school:

1. Praktische steun: die bestaat uit het bedenken en organiseren van allerlei
activiteiten voor of met de kinderen, of een handje helpen bij activiteiten die door
de school georganiseerd worden. Dit kunnen zowel activiteiten zijn voor de
kleuters als voor de lagere school of voor beiden, zoals het schoolfeest.

2. Financiële steun: niet elke activiteit of alle materiaal kan bekostigd worden door
de financiën die de school krijgt. Daarom springt het oudercomité ook financieel
bij waar nodig en na overleg. Voor die financiële steun organiseert het
oudercomité regelmatig acties om haar kas aan te vullen.

Wat doet het oudercomité zoal?

Elk jaar stellen we een activiteitenlijst op. Activiteiten die leuk of succesvol waren worden
herhaald en er worden nieuwe initiatieven bedacht. Hierbij spelen we in op thema’s in de
school, actualiteit, verse ideeën en talenten binnen de ouders.
Een greep uit hetgeen we afgelopen jaar hebben gedaan:

  • helpen de paashaas en de sint
  • bezorgen elke instapper een fluohesje
  • elke leerling van de 1e kleuterklas – 6de bieden wij jaarlijks een toneelvoorstelling aan
  • betalen de extra begeleider bij het zwemmen
  • verzorgen het vervoer en alle korte uitstappen zoals naar de Halve Maan in Diest, naar het schaatsen, naar Winterland, naar de dierenwinkel, naar de sportterreinen voor sport op school en nog naar zoveel meer. Zonder de schoolbus zouden vele van deze uitstappen niet mogelijk zijn. Elk kind van klein naar groot gebruikt dus regelmatig de schoolbus.
  • organiseren een lekkere Pastadag
  • onze jaarlijkse en super gezellige HAA tocht
  • ten voordelen van “Schans for life” serveren wij verschillende drankjes tijdens de kerstmarkt
  • helpende handen tijdens het schoolfeest

Hoe doen we dat?

Er zijn regelmatig vergaderingen samen met een vertegenwoordiging van de school om
de algemene lijnen te bespreken en uit te werken. Die vergaderingen gebeuren steeds in
school zelf ‘s avonds. Omdat er veel activiteiten zijn en niet iedereen bij alles aanwezig wil of kan zijn, werken we met aparte werkgroepjes. Daarin worden door de geïnteresseerde ouders de
specifieke activiteiten verder uitgewerkt. De werkgroepjes zijn kleiner en de leden ervan
bepalen zelf wanneer en waar ze samen komen. Alle ouders krijgen telkens een uitnodiging voor de algemene vergaderingen en iedereen is zeer welkom. Waar en wanneer nodig krijgen alle ouders ook een bericht met de specifieke vraag om te helpen indien ze kunnen.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt en dat zal terug te vinden zijn op de
website van de school.

Wie zit er in het oudercomité?

Enthousiaste ouders die nauwer betrokken willen zijn bij de school en haar werking.
Iedereen is welkom en doet wat hij/zij kan en wil doen. Taken die noodzakelijk zijn zoals verslaggeving en financiën worden gedeeld door een aantal vrijwilligers en aan het begin van het schooljaar herverdeeld.

Hoe word je lid?

Kom naar één van de vergaderingen of kom eens kijken of helpen bij één van de
activiteiten: weet dat iedereen meer dan welkom is!

Reacties zijn gesloten.